Tematem Tekstu #

A. jest dziedzina badawcza psychologii.
B. są relacje międzyludzkie.
C. jest wpływ śmiechu na długość życia człowieka.
D. są śmiech i poczucie humoru.