Tekst # to

A. reportaż.
B. felieton.
C. wywiad.
D. sprawozdanie.