Z jaką ideą Ottona III, opisaną w Tekście #, można powiązać sytuacje przedstawione na ilustracjach A i B?
...