Podaj dwa przykłady oznak władzy Ottona III przedstawionych na ilustracji B .
...