Przedstawiciele jakich dwóch grup społecznych są ukazani obok władcy na ilustracji #?
...