Podaj dwie cechy tekstu Czesława Miłosza świadczące o tym, że jest on utworem poetyckim
...