Zatytułuj powyższą fotografię, posługując się informacjami z wiersza. Nie cytuj.

...

...