Wyjaśnij sens cytatu z drugiej zwrotki wiersza: Wsparty na górze starym obyczajem.

...