Charakteryzując miasta, osoba mówiąca w wierszu zwraca uwagę na ich

A. położenie i architekturę.
B. mieszkańców i tradycję lokalną.
C. wzajemne kontakty handlowe i kulturalne.
D. udział w najważniejszych wydarzeniach dziejowych