Co oddzielają przecinki we fragmencie Tekstu #: Moja córka Patrycja z wielką tremą pierwszy raz zaprezentowała rodzicom angielskiego boyfrienda, który okazał się sympatyczny, lecz przy obiedzie trzymał jedną rękę pod stołem?

A. Zdania składowe. B. Wyrazy bliskoznaczne.
C. Części zdania. D. Równoważniki zdania.