Słowo boyfriend użyte w Tekście # jest przykładem

A. wyrazu rodzimego. B. dialektyzmu.
C. wyrazu zapożyczonego. D. archaizmu.