Hiszpańskie przysłowie: Bóg daje orzechy bezzębnym mówi o

A. dobrodziejstwie losu. B. złośliwości losu.
C. sprawiedliwości losu. D. zmienności losu.