Co sprawiło, że Holendrzy stali się ludźmi zgodnymi?

A. Osiadły tryb życia. B. Morskie wyprawy.
C. Zmagania z żywiołem. D. Brak zagrożeń.