Który z rysunków odpowiada stereotypowi Francuza przedstawionemu w Tekście #?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4