Wychowanie chłopca Patrycji zostało ocenione przez jej rodziców

A. trafnie B. złośliwie C. wnikliwie D. mylnie