Stereotyp jest to

A. pozycja jednostki w grupie społecznej lub usytuowanie grupy w większej zbiorowości.
B. oznaka czegoś, zwykle jakiegoś ujemnego zjawiska, często choroby.
C. uproszczony obraz rzeczywistości, często oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy.
D. postawa wynikająca z założenia, że ojczyzną człowieka jest cały świat