Intencją autora Tekstu # było

A. potępienie chrystianizacji pogan w Europie Środkowej.
B. skrytykowanie idei wskrzeszenia Rzymu, modnej w czasach Ottona III.
C. wskazanie najważniejszych przyczyn słabości państwa polskiego.
D. opisanie okoliczności, w których doszło do zjazdu gnieźnieńskiego.