Nawiasy z wielokropkiem (...) zostały zastosowane w Tekście, aby

A. zasygnalizować stanowiska różnych osób.
B. zaznaczyć opuszczenia fragmentów tekstu.
C. udramatyzować wypowiedź.
D. urozmaicić interpunkcję.