Od końca X wieku postać św. Wojciecha była symbolem

A. wierności w przyjaźni. B. męczeństwa za wiarę.
C. radykalizmu poglądów. D. rozsądku politycznego.