Otton III i Wojciech byli rzecznikami

A. odrodzenia państwa polskiego. B. utworzenia państw narodowych.
C. wykreowania bohatera Europy. D. połączenia państw chrześcijańskich.