Ojcem Europy w IX wieku nazywano

A. Karola Wielkiego. B. Ottona III.
C. Bolesława Chrobrego. D. Sylwestra II.