W X wieku o wejściu nowych państw w krąg cywilizacji europejskiej zdecydowało

A. utworzenie metropolii w Gnieźnie. B. zagrożenie islamem.
C. zwołanie synodu w Polsce. D. przyjęcie przez nie chrześcijaństwa.