Wykaż, że jeżeli c < 0, to trójmian kwadratowy y = xbx c ma dwa różne miejsca zerowe.

...

Odpowiedź: ...