Rozwiąż nierówność x− 8+ 7 ≥ 0 .

...

Odpowiedź: ...