Dany jest okrąg o równaniu (x+4)2+(y−6)2=100 . Środek tego okręgu ma współrzędne

A. (−4,−6) B. (4,6) C. (4,−6) D. (−4,6)