Punkty B=(−2, 4) i C =(5, 1) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe

A. 74 B. 58 C. 40 D. 29