W trójkącie prostokątnym dane są długości boków (zobacz rysunek). Wtedy

  

A. cosα=9/11 B. sinα=9/11 C. D.