Dana jest parabola o równaniu y=x+ 8− 14 . Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa

A. = −8 B. = −4 C. = 4 D. = 8