Iloczyn 9-5 ·38 jest równy

A. 3-4 B. 3-9 C. 9-1 D. 9-9