Zdarzenia losowe A, B są zawarte w Ω oraz P(AB′) = 0,7 (A` oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia A, B′ oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia B).

Wykaż, że P(A′ B) ≤ 0,3.

...