Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt równoramienny ABC. Krawędź AS jest wysokością ostrosłupa oraz |AS| = , |BS| = 118, |CS| = 131. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

...

Odpowiedź: ...