Dany jest prostokąt ABCD, w którym |AB| = a, |BC| = b, i b. Odcinek AE jest wysokością trójkąta DAB opuszczoną na jego bok BD. Wyraź pole trójkąta AED za pomocą a i b.

...

Odpowiedź: ...