Udowodnij, że jeżeli a + b ≥ 0, to prawdziwa jest nierówność a3 + b3a2b + ab2 .

...