W układzie współrzędnych rozważmy wszystkie punkty P postaci: P = (1/2m + 5/2,m), gdzie m∈<-1,7> . Oblicz najmniejszą i największą wartość |PQ|2, gdzie Q = (55/2, 0).

...

Odpowiedź: ...