Oblicz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x2 - (m + 2)x + m + 4 = 0 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1, x2, takie, że

x14 + x24 = 4m3 + 6m2 - 32m +12.

...

Odpowiedź: ...