Rozwiąż równanie cos2x + 2 = 3cosx.

...

Odpowiedź: ...