Rozwiąż nierówność x4 + x2 ≥ 2x.

...

Odpowiedź: ...