Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A=(−2, 2) i B=(2, 10).

Odpowiedź:...