Rozwiąż nierówność x+ 8x + 15 > 0 .

Odpowiedź:...