Punkt A ma współrzędne (5,2012) . Punkt B jest symetryczny do punktu A względem osi Ox, a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi Oy. Punkt C ma współrzędne

A. (−5,−2012) B. (−2012,−5) C. (−5,2012) D. (−2012,5)