Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x−6y+7=0 .

A. y= 12x B. y= −12x C. y=2x D. y= −2x