Dany jest ciąg (an) określony wzorem  dla ≥ 1 . Wówczas wyraz a5 tego ciągu jest równy

A.325 B. 325 C.725 D. 725