Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 5 jest równe

A. 25 B. 50 C. 75 D. 100