Odcinki AB i CD są równoległe i |AB|=5 , |AC|=2 ,|CD|=7 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa

A. 107
B. 145
C. 3
D. 5