Wskaż wykres funkcji, która w przedziale 〈−4,4〉 ma dokładnie jedno miejsce zerowe.

A. B.
C. D.