Funkcja liniowa ƒ jest określona wzorem ƒ(x) = ax+6 , gdzie a>0 . Wówczas spełniony jest warunek

A. ƒ(1)>1 B. ƒ(2)=2 C. ƒ(3)<3 D. ƒ(4)=4