Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej y = −3(x−7)(x+2) są

A. x=7,  x=−2 B. x=−7, x=−2 C. x=7, x=2 D. x=−7, x =2