Liczby x1,x2 są różnymi rozwiązaniami równania 2x2+3x−7=0. Suma x1,x2 jest równa

A.72 B.74 C.32 D.34