Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x+1|= 4x.

A. x= −1 B. x=1 C. x=2 D. x= −2