Liczba  jest równa 

A. 19 - 10 B. 17−4 C. 15+14 D. 19+6